Informuje, że w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) od 1 lipca 2017 r. obowiązuje na terenie całego kraju Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), który ujednolica kolorystkę i sposób oznaczania pojemników na odpady.

Ministerstwo Środowiska wprowadziło również okres przejściowy ze względu na konieczność wygaszenia już obowiązujących umów z firmami odbierającymi odpady.
Oznacza to, że wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów w Gminie Kurów z podziałem na frakcje określone w rozporządzeniu będzie odbywało się od 1 stycznia 2018 r., czyli z dniem rozpoczęcia świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie nowej umowy.

W dotychczasowym systemie segregacji odpadów dla mieszkańców gminy Kurów nastąpią niewielkie zmiany, które będą polegać na zmianie kolorystyki worków oraz zbieraniu do jednego worka dotychczas oddzielnie segregowanych tworzyw sztucznych i metali.

W związku z powyższym na terenie gminy Kurów obwiązywał będzie system segregowania odpadów na pięć rodzajów:

  1. Frakcja odpadów szkła, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – pojemnik koloru zielonego  oznaczony napisem "Szkło";
  2. Frakcja odpadów tworzyw sztucznych i metali, w skład której wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – pojemnik koloru żółtego  oznaczony napisem "Metale i tworzywa sztuczne";
  3. Frakcja odpadów papieru, w skład którego wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury- pojemnik koloru niebieskiego  oznaczony napisem "Papier";
  4. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – pojemnik koloru brązowego  oznaczony napisem "Bio".
  5. Popiół koloru szary ciemny .

Podstawa prawna:

pdfRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19)105.91 KB

pdfUchwała Nr XIV/119/2016 Rady Gminy Kurów z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kurów"215.91 KB

pdfUchwała Nr XXII/213/2017 Rady Gminy Kurów z dnia 10 października 2017 r. zmieniającą uchwałę Rady Gminy Kurów Nr XIV/119/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Kurów118.97 KB

Ulotka:

pdfJak segregować odpady komunalne na terenie Gminy Kurów od 2018 r.118.71 KB