Zawiadomienie Wójta Gminy Kurów o zmianie wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.