Ze względu na liczne przypadki nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców naszej gminy apelujemy o zapoznanie się z zasadami zbiórki selektywnej i stosowanie ich w praktyce.

Jednocześnie informuję, że w przypadku stwierdzenia kolejnej niewłaściwej segregacji odpadów, zwłaszcza umieszczania w workach przeznaczonych na segregowane odpady odpadów zmieszanych, na właściciela nieruchomości zostanie nałożony obowiązek uiszczenia wyższej opłaty, według stawek jak za odbiór odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny.

Takie zachowania prowadzą do generowania wyższych kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów i mogą skutkować wzrostem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Arkadiusz Małecki