Uprzejmie informuje, że terminy i sposób uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania - z dołu, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, na przyporządkowany numer indywidualnego konta bankowego.

Wójt Gminy Kurów
-//- Arkadiusz Małecki