Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO)

Papier

Powiększ grafikę: Grafika informacyjna Piątka za Segregację - Papier

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru i tektury
 • gazety, czasopisma i ulotki
 • zeszyty
 • papier biurowy
 • kartony, torby papierowe

Co powstaje:

 • filtry do kawy
 • opakowania na jajka
 • klosze oświetleniowe
 • papier toaletowy
 • opakowania do np. pizzy

Szkło

Powiększ grafikę: Grafika informacyjna Piątka za Segregację - Szkło

Wrzucamy:

 • butelki po napojach
 • słoiki bez metalowych zakrętek
 • szklane opakowania po kosmetykach

Co powstaje:

 • materiały budowlane w postaci włókien szklanych
 • kafelki
 • opakowania szklane

Metale i tworzywa sztuczne

Powiększ grafikę: Grafika informacyjna Piątka za Segregację - Metale i tworzywa sztuczne

Wrzucamy:

 • butelki z tworzyw sztucznych
 • opakowania z tworzyw sztucznych, torebki, worki foliowe
 • kartony po mleku i sokach (TETRAPAK)
 • puszki
 • folię aluminiową
 • opakowania po środkach czystości, kosmetykach

Co powstaje:

 • bluzy polarowe
 • meble ogrodowe
 • opakowania metalowe

Bioodpady

Powiększ grafikę: Grafika informacyjna Piątka za Segregację - Bioodpady

Wrzucamy:

 • resztki warzyw i owoców
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew

Co powstaje:

 • nawóz dla roślin
 • biogaz

Odpady zmieszane

Powiększ grafikę: Grafika informacyjna Piątka za Segregację - Odpady zmieszane

Wrzucamy:

 • wszystko, czego nie można wrzucić do pozostałych pojemników i co nie jest odpadem niebezpiecznym lub zbieranym według innych zasad (jak np. przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektroniczny i AGD, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony).

Zostają odpowiednio zutylizowane.

Dlaczego warto poddawać materiały recyklingowi

Powiększ grafikę: Grafika informacyjna Piątka za Segregację - Dlaczego warto poddawać materiały recyklingowi

 • Szkło i aluminium podlegają recyklingowi w 100%, można je też przetwarzać nieskończoną ilość razy
 • Wprowadzając tylko jedną szklaną butelkę do wtórnego obiegu ograniczamy zużycie energii równe 4 godzin pracy 100 watowej żarówki!
 • Recykling aluminium pozwala ograniczyć zanieczyszczenie wody o 97% w porównaniu z cyklem produkcji z rudy
 • Recykling aluminium oznacza obniżenie o 95% emisji trujących gazów do atmosfery. Co więcej przynosi oszczędność ropy naftowej i zużycia energii nawet do 95%
 • 1 tona przetworzonego papieru to około 26 000 litrów mniej wody wykorzystanej w procesie produkcji w porównaniu do papieru ze ścieru drzewnego

Segregowanie to niewyrzucanie!

Powiększ grafikę: Grafika informacyjna Piątka za Segregację - Segregowanie to niewyrzucanie!

 • 59 kg makulatury ratuje 1 drzewo
 • 1 szklana butelka to 4 godziny oświetlania żarówką
 • 25 butelek PET to 1 nowy polar

Selektywna zbiórka w liczbach

Powiększ grafikę: Grafika informacyjna Piątka za Segregację - Selektywna zbiórka w liczbach

 • 66% Polaków deklaruje, że segreguje odpady
 • Statystyczny Polak zużywa rocznie ok. 160 kg opakowań
 • W Polsce około 30% opakowań szklanych zostaje przetworzona na stłuczkę
 • Każda zebrana tona stłuczki szklanej to około 220 kg dwutlenku węgla mniej w powietrzu
 • W Unii Europejskiej wyrzuca się rocznie niemal 36 mln ton opakowań z papieru z czego 84% powraca do powtórnego użytku
 • Według szacunków komisji europejskiej ponad 80% odpadów w morzach to tworzywa sztuczne
 • zgodnie z przyjętym pakietem odpadowym poziom recyklingu w 2030 r. ma wynieść 60%

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.naszesmieci.pl