• Nie wsypujemy popiołu do koszy plastikowych.
 • Popiół suchy – nie zalany wodą, wystudzony - gromadzimy, aby uniknąć rozerwania przy załadunku, w ilości do 30 kg, wyłącznie w grubszych – odporniejszych na rozerwanie, workach plastikowych, koloru czarnego z napisem "POPIÓŁ".
 • Worki z popiołem będą odbierane w Kurowie, Brzozowej Gaci i Olesinie co 1 miesiąc, a w pozostałych miejscowościach raz na 2 miesiące, razem z innymi odpadami komunalnymi w dniu ich odbioru, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 • W czarne worki plastikowe przeznaczone na popiół będzie nas zaopatrywać firma wywożąca odpady. W przypadku nie otrzymania worka lub większego zapotrzebowania na nie otrzymamy je w Urzędzie Gminy Kurów.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Stanisław Wójcicki

Uprzejmie przypominam, że segregacja odpadów komunalnych powinna się odbywać zgodnie z poprzednim komunikatem z czerwca 2013 roku, umieszczonym na stronie internetowej Gminy Kurów w zakładce "Gospodarka odpadami".

Ponadto informuję, że ODPADY INNE: meble, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, metale /złom/, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia np. puszki po farbach, lakierach, pozostałości kwasów, rozpuszczalników, olejów, płynów do chłodnic, zużyte opony, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, przeterminowane leki i strzykawki są przyjmowane nieodpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, usytuowanym na składowisku w Szumowie. Poszczególne frakcje odpadów należy zbierać oddzielnie (nie należy łączyć odpadów rozbiórkowych, budowlanych ze styropianem, folią, blachą, szkłem, drewnem lub stolarką okienną). Sprzęt AGD i RTV powinien być kompletny (Nie może być częściowo demontowany).

Odpady nieposegregowane nie będą przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Szumowie.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Wójcicki

Uprzejmie informujemy, że od dnia 24 czerwca 2013 r. u sołtysów wsi, w Zakładzie Usług Komunalnych w Kurowie oraz w Urzędzie Gminy Kurów będą do pobrania worki do segregacji odpadów.

W następnych miesiącach worki będą zostawiane przez firmę odbierającą odpady, u właściciela nieruchomości, w dniu wywozu odpadów.

Przepraszamy za przejściowe niedogodności.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Stanisław Wójcicki

Uprzejmie informujemy, że pojemniki można zakupić w

 • Sklepie Rolno – Budowlanym przy ul. Głowackiego 23 – Jerzy Furtak (Tel: 81 88 11 010)

lub

 • u odbiorcy odpadów komunalnych z Gminy Kurów:
  P.H.U EKO – TRANS Cezary Kubacki
  Wielkie 90
  21 – 143 Abramów
  (tel. 81 85 29 035)
  w cenie:
  • pojemnik 120 l – 60 zł
  • pojemnik 240 l – 100 zł.

Są to pojemniki używane w dobrym stanie.

Zakupu można dokonać bezpośrednio u sprzedawcy lub zgłaszać potrzebę zakupu u sołtysa wsi lub w Urzędzie Gminy Kurów.

Film "Rozmawiajmy o śmieciach konstruktywnie"

W związku ze zmianą przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku, Gmina przejmuje odpowiedzialność za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości.

W tym celu Gmina Kurów zawrze umowę z firmą wyłonioną w drodze przetargu publicznego.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy posiadają podpisane umowy na odbiór odpadów z odbiorcą innym niż Zakład Usług Komunalnych w Kurowie, powinni podjąć działania mające ma celu wypowiedzenie obecnych umów na odbieranie odpadów komunalnych.

Niezbędne jest sprawdzenie terminu wypowiedzenia umowy i jej rozwiązanie w stosownym czasie.

Umowa z firmą komunalną powinna obowiązywać tylko do dnia 30 czerwca 2013 roku.

Od dnia 1 lipca 2013 roku właściciele nieruchomości będą zobowiązani uiszczać opłatę śmieciową.