Ochotnicze Straże Pożarne

Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie
Adres:
Kilińskiego 2A
24-170 Kurów

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Logotypy: Unia Europejska, LGD Zielony Pierścień, LEADER, PROW na lata 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Budowa Placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Kłoda" mająca na celu stworzenie warunków do aktywności fizycznej mieszkańców poprzez budowę placu zabaw współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie 4.6 "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:

  • Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 1 szt.,
  • Liczba osób korzystających w ciągu 1 roku kalendarzowego z udostępnionych obiektów rekreacyjnych: 50 osób.

Strażnica OSP Kurów
Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie

Strona tytułowa albumu  - Ochotnicza Straż Pożarna w KurowieAlbum - Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie

pdfAlbum - Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie9.6 MB