Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor/Inspektor d/s księgowości podatkowej i egzekucji.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana Pani Beata Zagulska zam. Nowy Dwór Mazowiecki.

Uzasadnienie:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania niezbędne oraz dodatkowe stawiane kandydatom na stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej i egzekucji w Urzędzie Gminy Kurów, ponadto uzyskała najwyższą liczbę punktów z testu sprawdzającego oraz najwyższą ocenę łączną wystawioną przez członków Komisji Rekrutacyjnej podczas przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

Kurów, dn. 25 maja 2021 r.

Wójt Gminy
Arkadiusz Małecki

Informacja o złożonych dokumentach aplikacyjnych:

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydatów podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia Informacji o wyniku naboru.
 2. Zniszczeniu dokumentów dokonuje Komisja ds. zniszczenia dokumentów złożonych do naboru w składzie 3 osobowym.
 3. Ze zniszczenia dokumentów sporządza się Protokół ze zniszczenia dokumentów złożonych do naboru, sporządzonego według wzoru stanowiącego Zał. Nr 8 niniejszego Regulaminu.

Informacja o wyniku wstępnej selekcji wniosków aplikacyjnych

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko
Podinspektor/Inspektor ds. księgowości podatkowej i egzekucji

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji dokumentów aplikacyjnych na w/w stanowisko do następnego etapu rekrutacji zostały zakwalifikowane kandydatki, spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 1. Beata Zagulska, zam. Nowy Dwór Mazowiecki.
 2. Beata Cieloch, zam. Baranów.

Ostateczna ocena kandydatek, na podstawie testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 24 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10:00, w Urzędzie Gminy Kurów, ul. Lubelska 35.

Zakwalifikowane kandydatki nie będą indywidualnie powiadomione.

Wójt Gminy
Arkadiusz Małecki

Informacja o wynikach konkursu

Wójt Gminy Kurów informuje, że w wyniku konkursu, który został przeprowadzony na stanowisko Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie – 1/4 etatu, najlepszym kandydatem do zatrudnienia na tym stanowisku wybrany został Pan Bogdan Lipiński zam. Lublin.

Uzasadnienie

Kandydat spełnił wszystkie wymagania niezbędne oraz dodatkowe stawiane kandydatom na stanowisko Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie oraz uzyskał najwyższą ocenę łączną wystawioną przez członków Komisji Rekrutacyjnej podczas przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

Kurów, dn. 14 maja 2021 r.

Wójt Gminy
Arkadiusz Małecki

Informacja o złożonych dokumentach aplikacyjnych:

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydatów podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia Informacji o wyniku naboru.
 2. Zniszczeniu dokumentów dokonuje Komisja ds. zniszczenia dokumentów złożonych do naboru w składzie 3 osobowym.
 3. Ze zniszczenia dokumentów sporządza się Protokół ze zniszczenia dokumentów złożonych do naboru.

Informacja o wyniku wstępnej selekcji wniosków aplikacyjnych

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie - 1/4 etatu

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji dokumentów aplikacyjnych na w/w stanowisko do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 1. Beata Frydrych zam. Kurów.
 2. Bogdan Lipiński zam. Lublin.

Ostateczna ocena kandydatów, na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w terminie uzgodnionym indywidualnie z kandydatami, w urzędzie gminy kurów, ul. Lubelska 35 24 – 170 Kurów

Kurów, dn. 4 maja 2021 r.

Wójt
Arkadiusz Małecki

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko d/s księgowości budżetowej i podatkowej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy został/a wybrany/a PANI KATARZYNA MAJ zamieszkała: SIELCE.

Uzasadnienie: Kandydat spełnił wszystkie wymagania niezbędne oraz dodatkowe stawiane kandydatom na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i podatkowej w Urzędzie Gminy Kurów, ponadto uzyskał wysoką liczbę punktów z testu sprawdzającego oraz wysoką ocenę łączną wystawioną przez członków Komisji Rekrutacyjnej podczas przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

Kurów, dn. 12 lutego 2021 r.

Wójt Gminy Kurów
/-/ Arkadiusz Małecki

Informacja o złożonych dokumentach aplikacyjnych:

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydatów podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia Informacji o wyniku naboru.
 2. Zniszczeniu dokumentów dokonuje Komisja ds. zniszczenia dokumentów złożonych do naboru w składzie 3 osobowym.
 3. Ze zniszczenia dokumentów sporządza się Protokół ze zniszczenia dokumentów złożonych do naboru, sporządzonego według wzoru stanowiącego Zał. Nr 8 niniejszego Regulaminu.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Aneta Mikos, zamieszkała w Kurowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru Pani Aneta Mikos spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem. Posiada odpowiednie predyspozycje gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków. Kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością wymaganych przepisów.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Włodzimierz Żurkowski

Kurów, 26.06.2020 r.

INFORMACJA O WYNIKU WSTĘPNEJ SELEKCJI WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Na stanowisko REFERENT
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kurowie

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji dokumentów aplikacyjnych na w/w stanowisko do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 L.p.Imię i nazwiskoMiejsce zamieszkania
1. Aneta MikosKurów
 2.Magdalena GłowackaOlesin 
 3.Ilona JankowskaKurów

Ostateczna selekcja kandydatów, odbędzie się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, o jej terminie zakwalifikowani kandydaci będą powiadamiani indywidualnie.

Kurów, dn. 24.06.2020 r.

Informacja o wynikach konkursu 

Wójt Gminy Kurów informuje, że w wyniku konkursu, który został przeprowadzony na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie, najlepszym kandydatem do zatrudnienia na tym stanowisku wybrany został PAN BOGDAN LIPIŃSKI zam. LUBLIN.