Informacja o wyniku wstępnej selekcji wniosków aplikacyjnych

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko
ds. księgowości podatkowej i egzekucji

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji dokumentów aplikacyjnych na w/w stanowisko do następnego etapu rekrutacji zostali zakwalifikowani kandydaci, spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

  1. Mikos Magdalena, zam. Płonki,
  2. Pietrzniak Beata, zam. Czesławice,
  3. Kochan-Stypuła Iwona, zam. Puławy,
  4. Śmich Damian, zam. Puławy,
  5. Michalska Katarzyna, zam. Kurów,
  6. Szaruga Monika, zam. Borysów,
  7. Boguszewska-Rejmak Sylwia, zam. Płonki,

Ostateczna ocena kandydatów, na podstawie testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 2 lutego 2022 r. (środa) o godz. 10:00, w Urzędzie Gminy Kurów, ul. Lubelska 35.

Zakwalifikowani kandydaci nie będą indywidualnie powiadomieni.

Wójt Gminy
Arkadiusz Małecki