Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalista ds. ekonomicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kurowie, została wybrana Pani Agnieszka Pietrasiak zamieszkała Płonki.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agnieszka Pietrasiak spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko specjalista ds. ekonomicznych. Wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem. Posiada odpowiednie predyspozycje gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków. Kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów.

Dyrektor
mgr Włodzimierz Żurkowski