INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE
NA STANOWISKO
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Joanna Tomaszewska, zamieszkała w Końskowoli.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Joanna Tomaszewska spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku Główny księgowy. Kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę merytoryczną i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. Wykazała się bardzo dobrą znajomością wymaganych przepisów. Posiada doświadczenie w pracy jako główna księgowa.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Magdalena Białkowska

Kurów, 30 października 2019 r.

Informacja o złożonych dokumentach aplikacyjnych:

  1. Dokumenty aplikacyjne kandydatów podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o naborze.
  2. Zniszczenia dokumentów dokonuje trzyosobowa Komisja ds. zniszczenia dokumentów złożonych do naboru.
  3. Ze zniszczenia dokumentów sporządza się protokół według wzoru zawartego w Regulaminie ds. naboru.