Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Aneta Mikos, zamieszkała w Kurowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru Pani Aneta Mikos spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem. Posiada odpowiednie predyspozycje gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków. Kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością wymaganych przepisów.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Włodzimierz Żurkowski

Kurów, 26.06.2020 r.