Informacja o wyniku wstępnej selekcji wniosków aplikacyjnych

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie - 1/4 etatu

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji dokumentów aplikacyjnych na w/w stanowisko do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

  1. Beata Frydrych zam. Kurów.
  2. Bogdan Lipiński zam. Lublin.

Ostateczna ocena kandydatów, na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w terminie uzgodnionym indywidualnie z kandydatami, w urzędzie gminy kurów, ul. Lubelska 35 24 – 170 Kurów

Kurów, dn. 4 maja 2021 r.

Wójt
Arkadiusz Małecki