Informacja o wynikach konkursu

Wójt Gminy Kurów informuje, że w wyniku konkursu, który został przeprowadzony na stanowisko Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie – 1/4 etatu, najlepszym kandydatem do zatrudnienia na tym stanowisku wybrany został Pan Bogdan Lipiński zam. Lublin.

Uzasadnienie

Kandydat spełnił wszystkie wymagania niezbędne oraz dodatkowe stawiane kandydatom na stanowisko Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie oraz uzyskał najwyższą ocenę łączną wystawioną przez członków Komisji Rekrutacyjnej podczas przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

Kurów, dn. 14 maja 2021 r.

Wójt Gminy
Arkadiusz Małecki

Informacja o złożonych dokumentach aplikacyjnych:

  1. Dokumenty aplikacyjne kandydatów podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia Informacji o wyniku naboru.
  2. Zniszczeniu dokumentów dokonuje Komisja ds. zniszczenia dokumentów złożonych do naboru w składzie 3 osobowym.
  3. Ze zniszczenia dokumentów sporządza się Protokół ze zniszczenia dokumentów złożonych do naboru.