Informacja o wyniku wstępnej selekcji wniosków aplikacyjnych

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko
Podinspektor/Inspektor ds. księgowości podatkowej i egzekucji

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji dokumentów aplikacyjnych na w/w stanowisko do następnego etapu rekrutacji zostały zakwalifikowane kandydatki, spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

  1. Beata Zagulska, zam. Nowy Dwór Mazowiecki.
  2. Beata Cieloch, zam. Baranów.

Ostateczna ocena kandydatek, na podstawie testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 24 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10:00, w Urzędzie Gminy Kurów, ul. Lubelska 35.

Zakwalifikowane kandydatki nie będą indywidualnie powiadomione.

Wójt Gminy
Arkadiusz Małecki