Wójt Gminy Kurów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora dla Zespołów Placówek Oświatowych, dla których Gmina Kurów jest organem prowadzącym:

  1. Zespołu Placówek Oświatowych w Klementowicach, Klementowice 230, 24-170 Kurów
  2. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kurowie, ul. Lubelska 16, 24-170 Kurów.

Termin składania ofert upływa 15 maja 2019 r.