Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%. Alokacja Funduszu dla Polski na okres realizacji w latach 2014 – 2020 wynosi około 473 mln EUR ( w cenach bieżących). Wkład środków krajowych wynosić będzie około 83 mln EUR.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczenia ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Podprogram 2016 rozpoczyna się w sierpniu 2016 r i będzie trwał do czerwca 2017 r.
Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej będzie przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771,00 zł dla osoby w rodzinie) na podstawie dokumentu wystawionego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej.

Każda z osób korzystających z Programu otrzyma w paczkach żywnościowych produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, filet z makreli w oleju, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

Obok dystrybucji paczek prowadzone są również działania towarzyszące, m.in. warsztaty kulinarne i dietetyczne.

Na terenie gminy Kurów organizacją partnerską, która zawarła porozumienie o współpracy z Fundacją Bank Żywności jest
Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodzie
reprezentowana przez Prezesa Eugeniusza Duraka
adres: Kłoda 8A, 24-170 Kurów

Z upoważnienia Prezesa OPS Kłoda
Koordynatorem FEAD z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie jest
Magdalena Białkowska, kierownik Ośrodka,
zastępcą koordynatora - Iwona Kobus, pracownik socjalny

Kontakt do Ośrodka: ul. Lubelska 45, 24-170 Kurów, te. 81 88 11 151, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjmowaniem i dystrybuowaniem żywności zajmują się pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie.
Dystrybucja paczek odbywa się w wyznaczone dni z magazynu
przy ul. Warszawskiej 16, 24-170 Kurów

Osoby zakwalifikowane będą zgłaszać się po odbiór paczek.

Pomocą żywieniową w ramach FEAD-u w roku 2016 zostanie objęta grupa 471 osób.

Działania oraz zadania Programu szczegółowo zostały określone w "Wytycznych dla instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla instytucji pośredniczących i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016" na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.