Informujemy, że w dniu 29 grudnia 2016 r. na stronie internetowej MRPiPS opublikowano "Wytyczne IZ dla Podprogramu 2016" z dnia 28 grudnia 2016 r., które będą obowiązywały od 1 stycznia 2017 r.

Nowe Wytyczne wprowadzają zmianę w kwalifikowaniu osób potrzebujących, zgodnie z którą ulega podwyższeniu kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu. Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 wynosić będą 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie, co stanowi 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.