Flaga i Godło Polski

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Solidarnościowego
Nazwa programu: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021
Dofinansowanie: 16 575,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 16 575,00 zł

Gmina Kurów w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"– edycja 2021 otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu.

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Program adresowany jest dla 2 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Planuje się realizację zadania w okresie od czerwca 2021 do grudnia 2021. W ramach planowanego zadania przewiduje się objęcie 2 osób niepełnosprawnych usługami asystenta poprzez wyjścia, powroty lub dojazdy w wybrane przez uczestnika (np. dom, praca, placówki oświatowej i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe); zakupy, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; załatwianie spraw urzędowych; nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Realizacja Programu zakłada poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb, umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Zobacz w powiększeniu: Plakat informacyjny o dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego