Program Maluch+

Flaga i Godło Polski

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Zaczarowany Żłobek Misia Uszatka w Kurowie
ul. Grzegorza Piramowicza 1, 24-170 Kurów

w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021

Dofinansowanie: 184 780,00 zł
Całkowita wartość: 230 976,41 zł

Opis zadania: Utworzenie w 2021 r. 15 nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych dostosowanie budynku do potrzeb żłobka, zakup pierwszego wyposażenia nowo utworzonych miejsc oraz utworzenie placu zabaw w Zaczarowanym Żłobku Misia Uszatka w Kurowie, ul. Grzegorza Piramowicza 1, 24-170 Kurów.

Inwestycja podyktowana została ilością dzieci w wieku do 3 lat zamieszkałych na terenie Gminy Kurów niekwalifikujących się do objęcia wychowaniem przedszkolnym. Zgodnie z danymi Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Kurów "Statystyka stałych mieszkańców wg wieku i płci" na dzień 31.12.2019 naszą gminę zamieszkuje 7 680 osób w tym 206 dzieci w/w przedziale wiekowym (110 chłopców i 96 dziewczynek). Inwestycja obejmuje dostosowanie istniejącego budynku przedszkola na potrzeby żłobka, również dla dzieci niepełnosprawnych. Lokalizacja żłobka podyktowana została zapotrzebowaniem na utworzenie przedmiotowej placówki. Dodatkowo lokalizacja żłobka pozwoli na szybkie dotarcie do placówki z innych miejscowości. Ilość zaplanowanych 15 miejsc w żłobku dostosowana została zarówno do możliwości lokalowych posiadanego budynku oraz zgłaszanego zapotrzebowania.