Flaga i Godło Polski

Dofinansowano ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przebudowa dróg gminnych nr 107731L i nr 107736L w miejscowości Klementowice

Wartość dofinansowania: 218 858,00 zł
Wartość całkowita: 437 717,20 zł

Opis zadania:
Wykonanie m.in.:

  • warstwy odsączającej, podbudowy z kruszywa na poszerzeniach na projektowanych mijankach
  • w-wy podbudowy z kruszywa
  • warstwy wyrównawczo-wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
  • ścieku korytkowego betonowego
  • zjazdów z kruszywa w miejscu istniejących zjazdów gruntowych
  • nakładki asfaltowej na zjazdach bitumicznych i betonowych
  • poboczy ulepszonych kruszywem
  • nowego oznakowania pionowego.