Flaga i Godło Polski

Dofinansowano ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi gminnej nr 107735L i nr 107727L w miejscowości Płonki

Wartość dofinansowania: 369 611,00 zł
Wartość całkowita: 739 222,08 zł

Opis zadania:
Wykonanie m.in.:

 • robót przygotowawczych
 • mechanicznego ścięcia zawyżonych poboczy ziemnych
 • robót ziemnych
 • opornika z kruszywa łamanego
 • nawierzchni jezdni asfaltowej poprzez wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
 • obustronnego pobocza z kruszywa
 • zjazdów z kruszywa
 • zjazdów o nawierzchni asfaltowej
 • oczyszczenia z namułu istniejących rowów
 • ustawienia barier energochłonnych
 • nowego oznakowania pionowego.