Flaga i Godło Polski

Dofinansowano ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przebudowa dróg gminnych nr 107721L i nr 107745L w miejscowości Szumów

Wartość dofinansowania: 519 736,10 zł
Wartość całkowita: 1 039 472,21 zł

Opis zadania:
Wykonanie m.in.:

  1. robót przygotowawczych i rozbiórkowych
  2. robót ziemnych
  3. odwodnienia korpusu drogowego
  4. podbudowy z kruszywa oraz z gruntu stabilizowanego cementem
  5. warstw wyrównawczych i nawierzchniowych z betonu asfaltowego
  6. nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej
  7. robót wykończeniowych w tym poboczy utwardzonych kruszywem
  8. oznakowania drogowego i ustawienia barier ochronnych
  9. ustawienia krawężników i obrzeży
  10. progów zwalniających z kostki brukowej betonowej w ilości 3 szt.