Program Opieka 75+

Flaga i Godło Polski

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

W ramach przedmiotowego Programu Gmina Kurów pozyskała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej środki na świadczenie w 2022 roku usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Wartość dofinansowania: 11 875,00 zł.

Podstawowe informacje o projekcie

Celem programu "Opieka 75+" jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Środki finansowe z Programu mogą być przeznaczone na

  1. dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach Programu i będą kontynuowane w roku 2022,
  2. dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w 2021 roku te usługi nie były świadczone (osoby nowe),
  3. dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Bezpośrednim realizatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie.