Logo SWISS CONTRIBUSION

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

PROJEKT WYPOSAŻENIE NOWOUTWORZONEGO PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WRAZ Z „MUZEUM KS. GRZEGORZA PIRAMOWICZA” I PROMOCJĄ PRODUKTU LOKALNEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 9 840 CHF

PROJECT SETUP OF THE NEWLY ESTABLISHED TOURIST INFORMATION POINT WITHIN THE „REV. GREGORY PIRAMOWICZ MUSEUM” AND PROMOTION OF THE LOCAL PRODUCTS SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION.

VALUE OF CO-FINANCING: 9 840 CHF

Harmonogram realizacji projektu:

 • Rozpoczęcie projektu: 3 czerwca 2013 r.
 • Zakończenie projektu: 31 październik 2013 r.

Zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego subregionu, przez wyposażenie nowoutworzonego punktu informacji turystycznej wraz z ekspozycją pamiątek (muzeum) ks. Grzegorza Piramowicza.

 • tworzenie nowego produktu turystycznego subregionu, poprzez oddanie do użytku turystów nowego punktu informacji turystycznej, wzbogaconego o ekspozycję pamiątek po ks. Grzegorzu Piramowiczu (muzeum).
 • projekt wdraża dobre praktyki szwajcarskie (promocja produktów lokalnych i regionalnych w punkcje informacji turystycznej).

Cele projektu

 • turyści indywidualni i grupowi;
 • rodziny z dziećmi;
 • grupy szkolne.

Grupy docelowe

Zakup wyposażenia do utworzonego pierwszego w Gminie Kurów Punktu Informacji Turystycznej i muzeum w rewitalizowanym budynku Szkoły ks. Grzegorza Piramowicza na potrzeby kultury i turystyki

Główne działania

Cele szczegółowym jest utworzenie punktu informacji turystycznej obejmującego cały subregion, wyposażony w:

 • pełną i aktualną informację o atrakcjach turystycznych, oferowanych produktach/pakietach turystycznych, dostępnej bazie noclegowej, gastronomicznej i towarzyszącej;
 • bazę teleadresową podmiotów świadczących usługi turystyczne w całym subregionie;
 • pakiety materiałów promocyjnych i informacyjnych (mapy, ulotki, przewodniki, katalogi, kalendarz imprez, wydawnictwa itp.);
 • muzeum – ekspozycja pamiątek związanych z ks. Grzegorzem Piramowiczem;
 • promowanie lokalnych produktów.

Wyposażenie nowopowstałego Punku Informacji Turystycznej poprzez zakup:

 1. Meble biurowe - biurko i fotel, szafy ubraniowe szt. 2, regał na dokumenty – szt. 2, tablica informacyjna – ogłoszeniowa szt. 2 (dla obsługi i grup docelowych korzystających z Punktu Informacji Turystycznej);
 2. Gabloty ekspozycyjne szt. 4 (prezentacja produktów lokalnych, materiałów promujących atrakcje turystyczne gminy i regionu);
 3. Wyposażenie sali konferencyjno – wystawowej - stół konferencyjny szt. 1, krzesła szt. 35, wieszaki na ubrania szt. 4 (miejsce dla turystów i grup szkolnych podczas prezentacji atrakcji turystycznych i produktów lokalnych, spotkania i narady dotyczące rozwoju, promocji turystyki);
 4. Sprzęt multimedialny – komputer, monitor, laptop, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, xero), projektor multimedialny, ekran (przygotowanie, prezentacja materiałów promujących walory turystyczne regionu i produkty lokalne).

Realizacja Projektu przyczyni się do powstania nowego produktu tj. Punku Informacji Turystycznej – szt. jeden, w którym również promowane będą udostępnione produkty lokalne i regionalne oraz stała ekspozycja poświęcona ks. Grzegorzowi Piramowiczowi.

Planowanym efektem Projektu jest zbieranie i rozpowszechnianie informacji o atrakcjach turystycznych subregionu objętego wsparciem oraz promocja lokalnych i regionalnych produktów lokalnych. Aktualna informacja o atrakcjach turystycznych z terenu Gminy Kurów wzbogaci ofertę dla turystów przebywających w subregionie, eksponowanie produktów lokalnych będzie dodatkową atrakcją dla turystów i promocją subregionu. Grupy docelowe będą miały łatwiejszy dostęp do lokalnych informacji turystycznych wzbogacających ofertę subregionu.

Projekt przewiduje wdrożenie dobrych praktyk szwajcarskich polegających na promocji produktów lokalnych i regionalnych z obszaru wsparcia w punktach informacji turystycznej. Produkty lokalne oraz regionalne przekazane do prezentacji będą prezentowane w gablotach wystawowych w Punkcie Informacji Turystycznej oraz przekazywane innym punktom.

Celem Projektu jest zbieranie, wytwarzanie, i rozpowszechnianie atrakcyjnych informacji turystycznych zachęcających do ciekawego spędzenia czasu na terenie gminy i subregionu. Promowanie lokalnych i regionalnych produktów oraz aktualna informacja turystyczna, będzie zachęcała grupy docelowe do korzystania z terenu Gminy Kurów, jako miejsca do miłego i ciekawego spędzenia czasu w różnych formach wypoczynku jak i zwiedzenia ciekawych historycznie miejsc gminy.

Projekt będzie oddziaływał na cały obszar wsparcia – zebrane i udzielane informacje będą dotyczyły całego obszaru wsparcia. Punkt Informacji Turystycznej także będzie przygotowywał informacje o atrakcjach turystycznych znajdujące się na terenie Gminy Kurów i udostępniał je wszystkim zainteresowanym. Działania takie służyć będą zwiększeniu wykorzystania potencjału turystycznego oraz budowaniu pozytywnego wizerunku „Trójkąta Turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” jako subregionu atrakcyjnego pod względem turystycznym w kraju i za granicą.

Oficjalny serwis Programu Szwajcarskiego - Szwajcarskie dotacje, dofinansowanie dla ngos

Program szwajcarski