Przypominamy, że od dnia 13 marca 2020 r. Zarządzeniem Nr 24/2020 Wójta Gminy Kurów został wprowadzony zakaz sprzedaży na targowiskach na terenie gminy Kurów. Zakaz wprowadzony został do odwołania.

Zarządzeniem Nr 34/2020 Wójta Gminy Kurów z dnia 2 kwietnia 2020 r. z zakazu wyłączono rolniczy handel detaliczny z zachowaniem aktualnie obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z ogłoszonym na terenie Polski stanem epidemii.