Baner Organizacja opieki medycznej  SPZOZ w Puławach w czasie pandemii koronawirusa SARS-SoV-2

Informacje Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach na temat sposobu organizacji systemu opieki medycznej w powiecie puławskim, który został wprowadzony na czas trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.