Wójt Gminy Kurów informuje, iż zorganizowana została możliwość uzyskania teleporad psychologicznych dla osób, które w związku z istniejącą sytuacja epidemiologiczną odczuwają dyskomfort psychiczny, w szczególności dzieci, młodzież i osoby w podeszłym wieku.

25 marca 2020 roku (środa) w godzinach od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 81 88 11 228 dyżurować będzie Pani Ewa Orzeszko.

27 marca 2020 roku (piątek) w godzinach od 08.00 do 11.00 pod numerem telefonu 81 88 75 003 dyżurować będzie Pani Dorota Reczek.

Dyżur telefoniczny pełni Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. Porady udzielane są telefonicznie pod nr 785 027 111, w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 a od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

Pomoc psychologa otrzymamy także pod nr 81 888 53 05, 81 888 53 06 i 800 110 001 (bezpłatna infolinia), w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

SP ZOZ w Puławach również zabezpiecza pomoc psychologiczną dla swoich pacjentów, pracowników i ich rodzin poprzez porady telefoniczne psychologów: Pani Magdalena Kowalska tel. 509 975 770 oraz mgr Jacek Samoń tel. 508 055 764 w dni powszednie godzinach od 7:30 do 15:00.