W związku z pojawiającym się problemem zanieczyszczenia przestrzeni publicznych (chodników, ulic, trawników) przez zużyte środki ochrony osobistej w postaci maseczek i rękawiczek stosowanych przez mieszkańców w czasie pandemii przypominamy, iż zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii), w celu minimalizacji ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, powinny być wrzucane do pojemnika na odpady zmieszane. Zaleca się by przed wyrzuceniem tego rodzaju odpadów, zostały one umieszczone w szczelnym worku, który po zawiązaniu powinien być umieszczony w pojemniku.

Dlatego w trosce o zdrowie nas wszystkich, apelujemy o zachowanie porządku i wyrzucanie odpadów do koszy.

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę

 1. Przed nałożeniem maski umyj ręce mydłem i wodą lub płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu
 2. Zakryj usta i nos maską i upewnij się, że między twarzą i maską nie ma żadnych przerw
 3. Unikaj dotykania maski podczas jej używania; jeśli to zrobisz, umyj ręce mydłem i woda lub płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu
 4. Wymień maskę na nową, gdy tylko będzie wilgotna, nie używaj ponownie masek jednorazowych
 5. Aby zdjąć maskę - chwyć ją od tyłu za wiązanie (nie dotykaj przodu maski!)
 6. Wyrzuć maseczką do zamykanego pojemnika; umyj ręce mydłem i wodą lub płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu

Nie wrzucaj maseczki do toalety!

Powiększ grafikę: Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice ochronne

Zakładanie:

 1. Wyjmij rękawice z opakowania.
 2. Uchwyć ją w miejscu, w którym powinien znajdować się nadgarstek i płynnym ruchem wsuń ją na dłoń.
 3. Nałóż pierwszą rękawicę.
 4. Drugą rękawicę wyjmij gołą dłonią.
 5. Odwiń zewnętrzną powierzchnię nakładanej rękawicy zgiętymi palcami dłoni w rękawicy i nałóż na drugą rękę.

Zdejmowanie:

 1. Złap palcami jedną rękawicę na wysokości nadgarstka i ściągnij ją wywracając rękawicę wewnętrzną stroną na wierzch.
 2. Trzymaj zdjętą rękawicę w ręce w rękawiczce i ruchem ślizgowym włóż palce gołej ręki między rękawicę i nadgarstek. Zdejmij drugą rękawicę zdejmując ją wzdłuż dłoni, a następnie naciągnij na trzymaną w palcach rękawicę.
 3. Wrzuć zdjęte rękawice do kosza.

Nie wrzucaj rękawiczek do toalety! Nie dotykaj twarzy w rękawiczkach

Powiększ grafikę: Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice