Wójt Gminy Kurów we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kurowie oraz Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Kraśniku planuje utworzyć spółdzielnię socjalną, której celem będzie stworzenie nowych miejsc pracy dla osób potrzebujących. Planujemy zająć się usługami gastronomicznymi oraz cateringiem. Z usług spółdzielni korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy gminy Kurów, jak również instytucje. Pracownicy zostaną odpowiednio przeszkoleni, a wsparcie finansowe i merytoryczne zapewnią pracownicy OWES.

Warunkiem podjęcia pracy w spółdzielni jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub legitymowanie się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnoprawności.

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy w spółdzielni prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej osobiście lub pod nr tel. 81 88 11 490.

Powiększ grafikę: Życzenia z okazji Dnia Kobiet 2021

Powiększ grafikę: Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP - PlakatKancelaria Prezydenta RP zaprasza do udziału w Konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Konkurs pod patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

Nabór do konkursu trwa do 23 marca 2021 r. Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić swój udział za pomocą karty zgłoszeniowej (do pobrania poniżej) oraz przygotować krótki materiał audiowizualny na temat Koła.

Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego i ogólnopolskiego.

Wybór Laureatów i Finalistów nastąpi 19 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2021 r. w Warszawie.

Szczegóły konkursu na www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw

Wójt Gminy Kurów

działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVIII/175/2020 Rady Gminy Kurów z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021

Powiększ grafikę: Zaproszenie na bezpłatną mammografia dla Pań w wieku od 50 do 69 latCentrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej NZOZ MARMED ze Świdnika zaprasza Panie w wieku do 50 do 69 lat na bezpłatną mammografię.

22 marca (poniedziałek) 2021 roku, godz. 08:00 - 14:00
Parking Urzędu Gminy Kurów

Mammobus tel.: 723 351 002
Rejestracja tel.: 723 351 003

Urząd Miasta Puławy informuje, że z dniem 1 marca 2021 r. zostaną wprowadzone zmiany w rozkładach jazdy na liniach nr 1,2,3,5,6,11,12,14,15,16,19,21,22 i 27. Szczegółowy rozkład jazdy jest dostępny na stronie internetowej MZK-Puławy, jak również zostanie zamieszczony na przystankach komunikacyjnych.

Informuje się, że w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Kurów na rok 2021, przyjętego Uchwałą Nr XX/205/2021 Rady Gminy Kurów z dnia 18 lutego 2021 r., Gmina Kurów realizuje:

  • bezpłatną sterylizację albo kastrację zwierząt domowych,
  • bezpłatne, elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów.

Zabiegom mogą być poddane zwierzęta na wniosek ich właścicieli zamieszkałych na terenie Gminy Kurów.

Zabiegi są dokonywane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług weterynaryjnych, z którymi gmina podpisała umowę na wykonywanie tych usług.

Warunkiem skorzystania z bezpłatnego zabiegu sterylizacji, kastracji lub znakowania zwierząt będzie posiadanie aktualnego szczepienia pieska przeciwko wściekliźnie oraz wypełnienie i złożenie w UG Kurów, przez właściciela, wniosku wraz z klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu.

Formularze wniosków są do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy Kurów – Punkt obsługi interesanta.

Wójt Gminy Kurów ogłasza wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kurów w 2021 roku.

Powiększ grafikę: Ogłoszenie o pierwszym naborze do Zaczarowanego Żłobka Misia Uszatka w Kurowie

Zaczarowany Żłobek Misia Uszatka w Kurowie, ul. Piramowicza 1, 24-170 Kurów, mieszczący się w Gminnym Przedszkolu w Kurowie ogłasza pierwszy nabór.

Będziemy działać od września 2021 r. w godz. 7.00-16.00. Dysponujemy 15 miejscami dla dzieci od 20 miesiąca życia, na min. 5 godzin. W pierwszym naborze przyjmujemy dzieci z rocznika 2019 z terenu naszej gminy.

Opłaty - 380 zł/m-c czesne, 6 zł/dzień wyżywienie

Wnioski do pobrania od 1 marca w sekretariacie lub na www.gpkurow.pl, informacje - tel. 81 88-11-041.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 184 780,00 zł w ramach Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Powiększ grafikę: Dawniej oni za nas, dzisiaj my dla nich - Akcja Krwiodawstwa dla Bohaterów walk o wolną Polskę - PlakatIstnieje możliwość organizacji w Kurowie terenowego PUNKTU KRWIODAWSTWA. By akcja doszła do skutku, potrzebujemy zebrać grupę minimum 25 ochotników.

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Kurów do zgłaszania się pod numerem telefonu 81 88-11-099. Planowany termin akcji - marzec br.

Każdego dnia w Polsce potrzeba 1000 litrów krwi. Krwi nie można wyprodukować, nie można jej niczym zastąpić. Nie pozwólmy by jej zabrakło!