Zasady funkcjonowania SPZOZ w Puławach w czerwcu 2020 r.

Na stronie internetowej Powiatu Puławskiego zostały opublikowane informacje dla pacjentów, dotyczące obowiązujących od czerwca br. zasad realizowania zadań SPZOZ w Puławach w zakresie lecznictwa stacjonarnego: Zasady funkcjonowania SPZOZ w Puławach w czerwcu 2020 r.