Od 2016 r. na terenie Powiatu Puławskiego działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których profesjonaliści, tj. adwokaci, radcowie prawni i doradcy prawni, świadczą pomoc prawną. Od stycznia 2019 r. świadczone jest również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Informacja o możliwości wsparcia usług nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla osób z niepełnosprawnościami:

 • osoby posługujące się językiem migowym i mające trudności z komunikowaniem się mają możliwość rejestracji na wizytę za pośrednictwem Strony internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach oraz po wcześniejszym zgłoszeniu skorzystać z pomocy przeszkolonego, w zakresie języka migowego, pracownika Starostwa;
 • osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchowa, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście mają możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego także poza punktem lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Możliwość taka istnieje po wcześniejszym przekazaniu Staroście (papierowo lub elektronicznie) oświadczenia z informacją, że nie stać tej osoby na odpłatną pomoc prawnika. Do oświadczenia należy dołączyć wskazanie okoliczności uzasadniającej potrzebę skorzystania z pomocy prawnika poza punktem oraz dane kontaktowe w celu umówienia terminu wizyty.

Nieodpłatna pomoc prawna

Baner - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Pomoc prawna będzie mogła zostać udzielona każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 609 009 469.

Zakres nieodpłatnej pomocy:

 • Wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego
 • Poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach
 • Sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się już postępowaniu sądowym
 • Nieodpłatna mediacja (w pełnym wymiarze od 1.01.2020 r.)
 • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Baner - Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • Wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu
 • Poinformowanie o uprawnieniach lub obowiązkach
 • Opracowanie planu działania i wsparcie w jego realizacji

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 609 009 469.

Logotypy: Ministerstwo Sprawiedliwości, Powiat Puławski

Starostwo Powiatowe w Puławach informuje, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066 ze zm.), przywraca bezpośrednią obsługę beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnych porad obywatelskich na terenie Powiatu Puławskiego.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz kierując się dobrem klientów jak i wykonawców porad stosuje się organizację obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Oznacza to realizację nieodpłatnych porad prawnych zgodnie z Zaleceniami Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 1. Porada może się odbyć wyłącznie po umówieniu terminu wizyty pod nr telefonu: 609 009 469 lub za pomocą internetowej rejestracji dostępnej na stronie www.pulawy.powiat.pl.
 2. Należy zgłaszać się na umówioną godzinę, bez osób towarzyszących.
 3. W celu zwiększenia bezpieczeństwa proszę o ograniczenie do minimum czasu oczekiwania na miejscu.
 4. Każda osoba powinna korzystać z własnych przyborów (długopisy, notatniki, itp.).
 5. Do puntu może wejść wyłącznie osoba z osłoną na usta i nos (maseczka, przyłbica).
 6. Przed wejściem do punktu należy zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki.
 7. Należy przestrzegać dystansu społecznego między osobami wynoszącego przynajmniej 2 metry od innych osób.
 8. W przypadku spraw niewymagających fizycznej obecności w siedzibie punktu zaleca się korzystanie z nieodpłatnych porad prawnych z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Sekretarz Powiatu
Waldemar Orkiszewski