Logotypy: Ministerstwo Sprawiedliwości, Powiat Puławski

Starostwo Powiatowe w Puławach informuje, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066 ze zm.), przywraca bezpośrednią obsługę beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnych porad obywatelskich na terenie Powiatu Puławskiego.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz kierując się dobrem klientów jak i wykonawców porad stosuje się organizację obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Oznacza to realizację nieodpłatnych porad prawnych zgodnie z Zaleceniami Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego.

  1. Porada może się odbyć wyłącznie po umówieniu terminu wizyty pod nr telefonu: 609 009 469 lub za pomocą internetowej rejestracji dostępnej na stronie www.pulawy.powiat.pl.
  2. Należy zgłaszać się na umówioną godzinę, bez osób towarzyszących.
  3. W celu zwiększenia bezpieczeństwa proszę o ograniczenie do minimum czasu oczekiwania na miejscu.
  4. Każda osoba powinna korzystać z własnych przyborów (długopisy, notatniki, itp.).
  5. Do puntu może wejść wyłącznie osoba z osłoną na usta i nos (maseczka, przyłbica).
  6. Przed wejściem do punktu należy zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki.
  7. Należy przestrzegać dystansu społecznego między osobami wynoszącego przynajmniej 2 metry od innych osób.
  8. W przypadku spraw niewymagających fizycznej obecności w siedzibie punktu zaleca się korzystanie z nieodpłatnych porad prawnych z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Sekretarz Powiatu
Waldemar Orkiszewski