Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Kurów pełni Pani Aleksandra Jarocka, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

pdfKlauzule dotyczące spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO181.62 KB

pdfKlauzula informacyjna - transmisje obrad rady163.04 KB

pdfKlauzula informacyjna dotycząca stosowanego monitoringu wizyjnego162.05 KB

pdfKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umów w związku z realizacją projektu "Montaż kolektorów słonecznych w gminie Kurów"180.16 KB

pdfKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)201.56 KB

pdfKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)209.3 KB

pdfKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)208.04 KB

pdfKlauzula informacyjna – załatwianie sprawy w sposób milczący171.68 KB

pdfKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych159.74 KB

pdfKlauzula informacyjna - Przetwarzanie na podstawie art. 11 pkt. 1 lub 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym174.41 KB

pdfKlauzula informacyjna - Przetwarzanie na podstawie art. 11 pkt. 3 lub 7 lub 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym174.66 KB

pdfKlauzula informacyjna - Przetwarzanie na podstawie art. 17 pkt. 1 lub 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym172.74 KB

pdfKlauzula informacyjna - Przetwarzanie na podstawie art. 17 pkt. 4 lub 9 lub 12-14 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym176.33 KB

pdfKlauzula informacyjna - Przetwarzanie na podstawie art. 37a ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zgodnie z art. 37b ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym174.88 KB

pdfKlauzula informacyjna - Przetwarzanie na podstawie art. 37a ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zgodnie z art. 37b ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym173.12 KB

pdfKlauzula informacyjna – Przetwarzanie na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach169.72 KB

pdfKlauzula informacyjna - Przetwarzanie danych osobowych w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 – COVID-19 i podejmowania działań prewencyjnych oraz wspierających203.52 KB

pdfKlauzula informacyjna - Przetwarzanie danych osobowych w celu wprowadzenia danych o źródle ciepła budynku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze178.15 KB