Skład Rady Gminy Kurów - VIII kadencja (2018 - 2023):

 1. Poniewierski Artur - Przewodniczący Rady Gminy - Kurów
 2. Kusy Grzegorz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Klementowice
 3. Żaba Waldemar - Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Brzozowa Gać
 4. Aftyka Leszek - Radny Gminy - Choszczów
 5. Czuchryta Paweł - Radny Gminy - Kurów
 6. Durak-Dados Agata - Radna Gminy - Łąkoć
 7. Kozak Janusz - Radny Gminy - Kurów
 8. Kozak Wojciech - Radny Gminy - Klementowice
 9. Kukier Grzegorz - Radny Gminy - Kłoda
 10. Nesterowicz Tomasz - Radny Gminy - Kurów
 11. Próchniak Grzegorz - Radny Gminy - Dęba
 12. Reszczyńska Zofia - Radna Gminy - Olesin
 13. Stasiak Jacek - Radny Gminy - Klementowice
 14. Szyszko Piotr - Radny Gminy - Płonki
 15. Woźniak Jan - Radny Gminy - Kurów